RSS feed
Comments Feed

سايت‌هایی که می‌‌بینم:

The NY Times
Slashdot.org
kurzweilai
The New Yorkerنوشتن نیکوست و تفکر نیکوتر.
-هرمان هسهنقل مطالب اين وبلاگ با ذکر منبع آزاد و استفاده از آن‌ها در جاي ديگر منوط به بيداري وجدان و کسب اجازه است.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?


Friday, April 30, 2004

[+]  طعم ميوه، طعم شادي
کاش خاصيت لحظه‌هاي شاد را داشتم.
خاصيت طعم ميوه ها
"هيچ شدن"
و ديگر ياد‌آمدني در کار نبود.

By Armatil at 4/30/2004 08:24:00 PM  ||   link to this postˆ  || 


Thursday, April 22, 2004

[+]  زنده بودن، فقط همين
برايش مي‌فرستم: :D
برايم مي‌فرستد: :D

مي‌نويسد: 23 missed calls
سر کار نرفتم، مهموني هم نمي‌رم،
فردا جمعه است،،
اوه، هرجند از خاطره نوشتن زياد خوشم نمي‌آد، اما دي‌شب خواب ديدم که بازم دارم کنکور فوق مي‌دم،‌جالب بود که مي‌دونستم که براي بار دوم مي‌خ.ام برم ارشد،‌اين‌بار چيز جالبي مي‌خ.استم بخونم، خودم هم خوشم اومد.....

By Armatil at 4/22/2004 07:15:00 PM  ||   link to this postˆ  || 


Sunday, April 18, 2004

[+]  Sepanta
آقاي رورنامه‌فروش سر کوچه! بدين‌وسيله مراتب قدرداني و تشکر خود را به خاطر انتخاب کارت اينترنت مناسب و تحويل آن به اين بنده‌ي حقير که منجر شد تا من بيست ساعت اينترنت مفت به دست بياورم، اعلام مي‌دارم. اميدوارم هميشه اين‌قدر خوب باشي
اداره‌ي امور اتصالات
آرماتيل

By Armatil at 4/18/2004 02:00:00 AM  ||   link to this postˆ  || 


Saturday, April 17, 2004

[+]  لينک‌هاي استراتژيک

اين‌ها رو ببينين،
1- مرکز تحقيقات استراتژيک ايران
http://www.csr.ir مخصوصاً برين و مسولان رو ببينين. فکر کنم من‌ لو رفتم يا اين‌که تحت نظر‌م
2-سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران
http://www.irost.org  اين‌ رو ديگه من "بيلميرم!‌"


     

By Armatil at 4/17/2004 12:45:00 AM  ||   link to this postˆ  || 


Friday, April 16, 2004

[+]  باري، زيستن سخت ساده است و پيچيده نيز هم

باري، زيستن سخت ساده است و پيچيده نيز هم
جمعه‌ها تنها‌ام، تنهاتر از هميشه
اندک آرامشي در ميانه‌ي روز‌ها
کسي را نخواهم پذيرفت تا در آن نيز شراکت کند.
به ساحل بردن تو و شستن من،
و تخته‌پاره‌اي که براي پوشاندن بامي بر ساحل مي‌نشيند.
و من آن شهري که جاده‌هاي‌اش پر از سنگ‌هايي است
که آرام گام برداشتن را مي‌آموزاند
                                                    نمي‌شناسم، هنوز
  جلوي يکي از آينه‌ها ايستاده بود و لبان سرخ‌اش را خط‌کشي مي‌کرد، رديف آينه‌ها...
و بشت سر، رديف درهاي فلزي

و چه آرام گفت "sex" در پاسخ اين‌که "آن‌ها از تو چه مي‌خواهند؟".

تنفر از خويشتن و از لذت، تنفر از مجاز شايد. احساسي اندک از کشمکش‌هاي روزانه
و چيزي که در اين بازي نهفته است را من
                                                        درنيافته‌ام، هنوز

شبهاي ژانويه را من با اسکوروچ به ياد مي‌آورم. کوچک‌تر که  بودم از اردک‌ها بدم آمد و تصور اين‌که...   (‌اين را نمي‌نويسم، چون هنوز تاريخ مصرف آن اندکي باقي مانده است.). دي‌شب باز هم پنج‌شنبه شب بود و شنيدم که براي‌ام " آخر هفنه‌اي خوب" آرزو مي‌کردي قبل از اين‌که صداي بسته شدن در، نگاه‌ام را از  نمودار‌ها آزاد کند. احساس بدي پيدا مي‌کنم از تکرار هفته‌گي آن و احساس گذشتن هفته‌اي ديگر.


     

By Armatil at 4/16/2004 11:56:00 PM  ||   link to this postˆ  || 


Wednesday, April 14, 2004

[+]  the Scirus is a better friend than the old goooooogle
To the Eleusinians who were warring against Erechtheus, came a man, Scirus by name, who was a seer from Dodona, and who also established at Phalerum the ancient temple of Athena Sciras. After he had fallen in the battle, the Eleusinians buried him near a winter-flowing river and the name of the region and the river is from that of the hero."* Scirus was choosen, because seers and prophets are said to judge the signs of what is to come. And science is a visionary discipline in which you are continuously working on new ideas and developments. The Scirus search engine will pro-actively support your role as a seer.

By Armatil at 4/14/2004 08:43:00 PM  ||   link to this postˆ  || 


وبلاگ‌هايي که می‌‌بینم، یک نگاهی بیندازیدآرماتيل را به ليست خود اضافه کنيد.
[+]footer

All rights reserved for Armatil.com © 2003~2006