RSS feed
Comments Feed

سايت‌هایی که می‌‌بینم:

The NY Times
Slashdot.org
kurzweilai
The New Yorkerنوشتن نیکوست و تفکر نیکوتر.
-هرمان هسهنقل مطالب اين وبلاگ با ذکر منبع آزاد و استفاده از آن‌ها در جاي ديگر منوط به بيداري وجدان و کسب اجازه است.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?


Monday, June 27, 2005

[+]  خواستن

من از اين‌ها مي‌خوام:


N O K I A      6 6 8 0

By Armatil at 6/27/2005 05:29:00 PM  ||   link to this postˆ  || 


Sunday, June 26, 2005

[+]  نتيجه

فقط
سحر


پي‌نوشت: سوال و اينارو هم جواب مي‌ديم!‌
:D

By Armatil at 6/26/2005 01:24:00 AM  ||   link to this postˆ  || 


Thursday, June 09, 2005

[+]  استاديوم و حرکت

قبلاً در اين‌جا در مورد اينکه عده‌اي از خانم‌ها مي‌خواهند در روز بازي فوتبال بين تيم‌هاي ايران و بحرين، در ورزش‌گاه آزادي حاضر شوند خوانده بودم. و ديروز صداهايي که از بين جمعيت شنيده مي‌شد اين باور را تقويت مي‌کرد که آن‌ها موفق شده‌اند. توضيح و عکس‌هايي از اين موضوع را مي‌توان اين‌جا‌ها ديد: پرستود NasiriPhotos I NasiriPhotos II خوش‌حال‌م از حرکت!

By Armatil at 6/09/2005 06:06:00 PM  ||   link to this postˆ  || Sunday, June 05, 2005

[+]  وبلاگ

در يک اقدام نه‌چندان مناسب، وبلاگ رو سر‌وساماني داديم. تقريباً‌ تمام بخش‌ها همان‌طوري که دل‌م مي‌خواد کار مي‌کنند. اين‌رو هم ببينيد: http://www.eviltree.de/zoomquilt/zoom.htm

By Armatil at 6/05/2005 12:13:00 AM  ||   link to this postˆ  || 


وبلاگ‌هايي که می‌‌بینم، یک نگاهی بیندازیدآرماتيل را به ليست خود اضافه کنيد.
[+]footer

All rights reserved for Armatil.com © 2003~2006