RSS feed
Comments Feed

سايت‌هایی که می‌‌بینم:

The NY Times
Slashdot.org
kurzweilai
The New Yorkerنوشتن نیکوست و تفکر نیکوتر.
-هرمان هسهنقل مطالب اين وبلاگ با ذکر منبع آزاد و استفاده از آن‌ها در جاي ديگر منوط به بيداري وجدان و کسب اجازه است.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?


Friday, July 29, 2005

[+]  ماي مايند

«راجع به چيز‌هايي که براتون مهم‌ه بنويسين، تا ذهنتون فعال بشه»
«راجع به چيزهايي که براتون مهم‌ه بنويسين، تا آيندگان بتونند روش فکر کردن‌تون رو بفهمند و موجودات هوشمندي مثل خودتون بسازند.»

پ.ن: محسن و امير مسعود هم هفته‌ي پيش دفاع کردند.

By Armatil at 7/29/2005 08:05:00 PM  ||   link to this postˆ  || 


Monday, July 25, 2005

[+]  ميمون

 • و خداوند درد را آفريد تا بندگان بيانديشند.
  و خوشي،
  و خوشي را تا به درد کشيدن عادت نکنند.
  و عادت را تا تغيير را احساس کنند
  و احساس را تا درک کنند آفرينش‌ خود را
  و درک را
  و درک را تا
  و درک را آفريد تا باز آنان را به نزد خود فراخواند.
  و آن زماني که از درد کشيدن به نهايتِ بازگشت، خوشنوديِ عظيم حاصل گردد،
  ديوارها کنار مي‌روند
  و
  مستان سلامت مي‌کنند...

 • من دارم چي‌کار مي‌کنم؟

 • روز‌هاي خوشي دارم، خيلي خوش.

By Armatil at 7/25/2005 02:44:00 AM  ||   link to this postˆ  || 


Wednesday, July 13, 2005

[+]  لباس چين‌دارِ سفيد و طاقِ پر از گل

 • ديشب خواب مي‌ديديم تو قرن هفدهم‌ دارم زير يکي از اون طاق‌هايي که ستون‌هاش پر از گل‌ه، براي امتحان فرداش که شنبه بود زجر مي‌کشم. يه اتفاقاتي هم که مربوط مي‌شدن به زنبورها داشت مي‌اوفتاد که دقيقاً يادم نموندن. يادم رفت به خودم خوب نگاه کنم ولي تقريباً مي‌دونم از اون لباس‌هاي سفيدِ چين‌داري که زمان نيوتون مي‌پوشيدند، تنم بود.

 • شدم مثل بچه‌اي که همه‌‌ي شرايط براي راه‌رفتن رو داره،‌ اما باز هم پا نميشه راه بره. بايد بشينم با خودم رو راست باشم ببينم چي‌ه که نمي‌گذاره راه بيوفتم.
 • دارم يک کارايي مي‌کنم روي دين‌هاي جديدي که آدم قرن بيست‌ويکمي رو راضي مي‌کنه. کتاب جمهور از افلاطون هم چيز خوبيه. مي‌تونين از کتاب‌خانه‌ي پروژه‌ي گوتنبرگ با جستجوي براي
  Author: Plato
  Title: Republic
  پيدا کنين.

 • اين رو هم ببينين، تا بعدها اگه شد بنويسم در موردش:
  Myers-Briggs Type Indicator اين دسته‌بندي‌ها رو اگرچه قبول ندارم، اما برام جالب هستن.
 • اين آقاي محترم هم ديروز دفاع کردن. شامي هم دادن، برقي هم قطع شد، شمعي هم فوت شد. کلاهي هم بر سر ايشان برفت بس شيک.

By Armatil at 7/13/2005 09:59:00 PM  ||   link to this postˆ  || 


Sunday, July 10, 2005

[+]  Status

اين‌روزها دور-و-برم اين چيزها پيدا مي‌شن! روزهاي خوبي هستند...

By Armatil at 7/10/2005 02:14:00 PM  ||   link to this postˆ  || 


وبلاگ‌هايي که می‌‌بینم، یک نگاهی بیندازیدآرماتيل را به ليست خود اضافه کنيد.
[+]footer

All rights reserved for Armatil.com © 2003~2006